História:

Firmu založil ing. Ján Dostál v roku 1997 ako fyzická osoba s dlhoročnou praxou v oblasti riadenia tlakových, nízkotlakých a kokilových lejacích strojov. V roku 2001 sa spoločnosť pretransformovala na spoločnosť ELEKTRON, s.r.o.

Profil:

Vyrábame riadiace rozvádzače pre tlakové lejacie stroje, dávkovače, odstrihovacie lisy a ďalšie prídavné zariadenia. Riešime rôzne automatizačné úlohy, modernizujeme zastaralé zariadenia. Vykonávame malé stredné a generálne opravy zlievárenskych strojov, najmä riadiacich častí. Disponujeme odbornými pracovníkmi s potrebnou kvalifikáciou a skúsenosťami.

Referencie:

Máme množstvo spokojných zákazníkov najmä na Slovensku, Česku, Polsku, Maďarsku, Rusku, Bielorusku, ale aj v Sýrii a Kanade.